Framtidslabbet på Skansenskolan

11 June, 2021

Skolan har en central roll att sprida kunskap om de globala och nationella målen. Förra veckan hade Framtidslabbet ett samarbete med lärarna i årskurs 5 på Skansenskolan. Målet med arbetet var att genom ett undersökande arbetssätt ge eleverna kunskap om Agenda 2030. För att uppnå målen har eleverna arbetat kreativt för att genom praktiskt arbete lösa problem och förstå med alla sinnen. De har också ökat sina kunskaper om hur vi kan anpassa samhället i framtiden, om hur barn och ungdomars röster ska höras i samhällsdebatten och om att skapa möten och mötesplatser för människor i olika åldrar och med olika kompetenser.

Under veckan fick klasserna kunskap om Agenda 2030:s miljömål genom en föreläsning av Therese Lindqvist, kommunens miljö- och klimatstrateg. Eleverna har engagerat sig genom att städa i samhället, samt sorterat skräpet och fått kunskap om hur återvinning fungerar och vilka vinster i hållbarhet som det medför. De har även byggt drakar av tidingspapper. Det kreativa arbetet medförde att eleverna studerade vindens kraft och hur dagens teknik nu använder vinden som energikälla. Framtidslabbet startade 2019 och har sedan dess verkat för att bygga framtidens hållbara Mörbylånga. Läs mer om Framtidslab Mörbylånga: Framtidslab Mörbylånga är ett innovativt, kreativt och inkluderande sätt att arbeta med hållbar utveckling. Läs mer här!

Recent posts
Spot on - utställning på torget i Mörbylånga
Den 12 juni till 9 september visas utställningen "Spot on - mat och dryck i unika historiska Kalmar län" på torget i Mörbylånga.
Finalkonsert låtskrivartävling!
Vem vinner låtskrivartävling Mörbylånga 200 år? Passa på att njuta av en live-sänd konsert den 10 december kl. 19.00!