Framtidslabb Mörbylånga

För en hållbar framtid

2020 firar Mörbylånga samhälle 200 år – men hur kommer Mörbylånga se ut 200 år framåt i tiden? Hur skapar vi ett hållbart framtida Mörbylånga tillsammans? Framtidslabb Mörbylånga är ett innovativt, kreativt och inkluderande sätt att arbeta med hållbar utveckling. Det är verkstäder främst riktade mot barn där vi kommer arbeta skapande och praktiskt med att forma en hållbar framtid. Framtidslabben kommer äga rum vid flera tillfällen under 2020 och:

  • Hjälpa till att förstå och nå de globala hållbarhetsmålen
  • Bidra till teoretiskt och praktiskt lärande
  • Vara skapande
  • Utveckla Mörbylånga

Labben arrangeras av Kulturskolan i Mörbylånga kommun i samverkan med andra organisationer och utgår från Zocker i Mörbylånga.

Utställning – EKoLEK

Hur ser Mörbylångas framtida hållbara lekplatser ut? Under Framtidslabb EKoLEK gjorde barn i Mörbylånga modeller av sina drömlekplatser med inspiration av det hållbara materialet ek. Nu kan du se resultatet på Kamerala Villan, där barnen också berättar om sina idéer i videoklipp. Eken är viktig för den biologiska mångfalden och för att binda koldioxid och därför finns även små-ekar med på utställningen, som när de blivit större kommer planteras ut i Mörbylånga.

Missa inte att besöka Kamerala Villan och vara med i visionerandet och skapandet av ett hållbart framtida Mörbylånga:

Må 2 mars 13.00 – 16.00: Utställningen är öppen.

Må 2 mars 18.00: Invigning med barnkör och presentationer av projekt Framtidslab, av EKoLEK ekprojektet och lekplatsprojektet. Visning av alla de fantasifulla och spännande lekplatserna.Mingel och fika.

Ti 3 mars 13.00 – 18.00: Utställningen är öppen.

Må 9 mars 13.00 – 18.00: Utställningen är öppen.

Ti 10 mars 13.00 – 18.00: Utställningen är öppen.

OBS Inställt! Lö 14 mars 12.00 – 16.00: Utställningen är öppen. Framtidslabb verkstad – bygg din egen drömlekplats och dina ekar i alla möjliga material. Din lekplats får gärna vara med i utställningen sedan om du vill. För barn i alla åldrar.

Må 16 mars 13.00 – 18.00: Utställningen är öppen.

Ti 17 mars 13.00 – 18.00: Utställningen är öppen.

Ti 17 mars 18.30 – 19.30: Pav Johnsson föreläser om Ekens betydelse för den biologiska mångfalden.

Framtidslabb EKoLEK

Framtidslabbet smygstartade redan hösten 2019 med fokus på Ekens betydelse för biologisk mångfald och hur trä som material kan användas på till exempel lekplatser. Labbet plockade ekollon i parken i Mörbylånga som sedan planterades i krukor för att planteras ut i Mörbylånga under 2020. Dave Karlsson på station Linné berättade om Ekens betydelse för den biologiska mångfalden och om skalbaggen Nötviveln – som ätit upp många ekollon innifrån och ut! Labbet gjorde också modeller i återbruksmaterial över drömlekplatser som kommer ställas ut på Kamerala Villan under mars 2020. Modellerna kan fungera som inspiration när lekplatser förnyas i Mörbylånga.