Framtidslab Mörbylånga

För en hållbar framtid

2020 firade Mörbylånga samhälle 200 år – men hur kommer Mörbylånga se ut 200 år framåt i tiden? Hur skapar vi ett hållbart framtida Mörbylånga tillsammans? Framtidslab Mörbylånga är ett innovativt, kreativt och inkluderande sätt att arbeta med hållbar utveckling. Det är verkstäder främst riktade mot barn där vi kommer arbeta skapande och praktiskt med att forma en hållbar framtid. Framtidslabben äger rum vid flera tillfällen under 2020-2021 och:

  • Hjälper oss att förstå och nå de globala hållbarhetsmålen
  • Bidrar till teoretiskt och praktiskt lärande
  • Är skapande
  • Utvecklar Mörbylånga

Labben arrangeras av Kulturskolan i Mörbylånga kommun i samverkan med andra organisationer och utgår från Zocker i Mörbylånga.

IMG_1446

Framtidslab Bin, bon och biologisk mångfald

Ungefär en tredjedel av Sveriges vilda bi-sorter riskerar att dö ut på grund av att deras livsmiljöer och födokällor försvunnit de senaste åren. Den 26 oktober 2020 genomförde vi därför ett framtidslab för att hjälpa våra vilda pollinatörer att överleva i Mörbylånga. Omkring 40 barn och vuxna deltog under dagen på flera olika aktiviteter på Zokker. Vi byggde inesktshotell med hjälp av snickaren Jon Arvegård, som ska placeras ut i Mörbylånga samhälle till våren. Kommunens landskapsingenjör Helena Ekvall hjälpte oss att plantera insektsvänliga växter för att hungriga bin och humlor ska få tag på nektar och pollen. Och för att dekorera krukorna gjorde vi vacker mosaik av gammalt porslin med stöd av bild- och formpedagog Eva Matthis.

På kvällen kom Elin Boberg från länsstyrelsen och berättade mer om vad vi alla kan göra för att öka pollinatörernas chanser till överlevnad. Hon berättade också om länsstyrelsen just nu arbetar med att skapa attraktiva livsmiljöer för pollinatörer, bland annat i gropen i Algutsrum, genom att ta fram öppna sandytor och plantera insektsvänliga växter. Du kan läsa mer om länsstyrelsens projekt här! Här kan du se föredraget i sin helhet!

Framtidslab EKoLEK

Framtidslabbet smygstartade redan hösten 2019 med fokus på Ekens betydelse för biologisk mångfald och hur trä som material kan användas på till exempel lekplatser. Labbet plockade ekollon i parken i Mörbylånga som sedan planterades i krukor för att planteras ut i Mörbylånga under 2020. Dave Karlsson på station Linné berättade om Eken  och om skalbaggen Nötviveln – som ätit upp många ekollon innifrån och ut! Barnen på labbet fick göra modeller av sina drömlekplatser i återbruksmaterial som därefter har ställts ut på Kamerala Villan, biblioteken och i kommunhuset under året. I samband med utställningen på Kamerala Villan höll även Pav Johnsson en föreläsning om Ekens betydelse för den biologiska mångfalden. Kommunens tekniska verksamhet passade på att besöka utställningen och hämta inspiration för att utveckla lekplatsen på Sjöbacken i Mörbylånga med stockar och stubbar. De nyplanterade ekarna får kompensera för dem som tagits ner till lekplatsen och på så vis skapar Framtidslabbet konkret hållbar utveckling i Mörbylånga.